Drony nowe przepisy 2019

13-03-2019

Drony nowe przepisy 2019

 
Na początku lutego weszły w życie zmiany*, które bardzo mocno wpływają na zasady wykonywania
lotów dronami. Warto je poznać, gdyż wprowadzają wiele dobrego dla użytkowników popularnych
wielowirnikowców np. DJI. Przedstawiamy najważniejsze z nich!
 
Modyfikacje prawne o których mowa wpływają w szczególności szkoleń na tzw. prawo jazdy na drona
(świadectwo kwalifikacji) oraz loty poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Jednakże, jak się okazuje nowe
regulacje wpływają też na zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS), a więc w tej opcji, w
której wykonywane jest ponad 95% wszystkich operacji dronami.
 

ZMIANY W SZKOLENIACH UAVO VLOS 

Na VLOS do 5 kg bez badań i poniżej 18. roku życia.

Jeżeli jeszcze nie mamy, a chcemy zrobić świadectwo kwalifikacji, które jest niezbędne do
komercyjnego wykorzystania drona, w podstawowej wersji – tzn. w zasięgu wzroku (VLOS) do 5 kg –
wówczas nie musimy już szkolenia poprzedzać specjalistycznymi badaniami lekarskimi u lekarza
orzecznika. Ustawodawca stwierdził najprawdopodobniej, że sadzanie często w jednym korytarzu
lekarskim kandydata na operatora BSP i wojskowego pilota myśliwca oraz poddawanie gruntowanym
badaniom nie jest konieczne. Co ważne to uprawnienie w kategorii do 5 kg mogą już zrobić małoletni
(zniesiono barierę 18. Roku życia), po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów
prawnych.
 

Egzamin na VLOS do 5 kg w ośrodku szkolącym

Dotychczas każdy kurs UAVO kończył się egzaminem państwowym realizowanym przez egzaminatora z
ULC. Zasada ta została niezmieniona w większości szkoleń VLOS i BVLOS, z wyjątkiem szkolenia VLOS
do 5 kg. W tym wypadku egzamin wewnętrzny, którym kończy się szkolenie jest od egzaminem
końcowym. Co to powoduje? Oszczędność czasu i pieniędzy. Kandydat zobowiązany jest zapłacić ULC
tylko za wydanie dokumentu (44 zł), zamiast dodatkowych opłat za egzamin praktyczny i teoretyczny
(w sumie 207 zł), a dodatkowo oszczędza czas, gdyż zwykle obecność na egzaminie wiązała się z
dodatkowym dniem urlopu, który było sobie trzeba zarezerwować na tę okazję.
Szkolenia w nowym systemie można już rezerwować m.in. w oficjalnej Akademii DJI 
 

Więcej praktyki w locie i loty FPV

O ile zakres godzinowy szkolenia VLOS (14 godzin) oraz BVLOS (25 godzin) nie uległy zmianie, o tyle
zmieniły się zakresy zajęć praktycznych. Przy VLOS doszły dodatkowe 2. godziny zajęć praktycznych na
ziemi, przy jednoczesnym utrzymaniu 4 godzin praktyki w locie. Przy BVLOS liczba godzin została bez
zmian, jednakże dotychczasowe 14 godzin lotu, które w połowie można było realizować na
symulatorze, obecnie trzeba wykonywać tylko i wyłącznie na dronie. Dość ważne zmiany nastąpiły
również przy szkoleniach na 25 kg. Dotychczas ustawodawca nie określił ile godzin szkolenia trzeba
wylatać na cięższym sprzęcie. Od lutego musi to być nie mniej niż 6h
 
Szczególnie przy szkoleniach na cięższe maszyny, wprowadzone zmiany wpływają na fakt, iż długo
oczekiwane obniżki szkoleń raczej nie nastąpią. Choć przy szkoleniu VLOS do 5kg kandydat na
„certyfikowanego droniarza” oszczędza niemal 450 zł, to jednak zmiany powodują iż oszczędność ta
jest spożytkowana na wyższe koszty przejścia szkolenia – w szczególności zajęć praktycznych, które z
nowych rzeczy zawierają m.in. loty w FPV (First Person View).
 
 
Krótszy BVLOS dla osób z VLOS
Osoby, które zechcą poszerzyć swoje uprawnienia z VLOS do BVLOS mogą to teraz zrobić szybciej,
sprawniej a co za tym idzie i taniej. Dotychczas, osoba która miała VLOS musiała rozpoczynać szkolenie BVLOS powtarzając jeszcze raz wiedzę i zakres praktyczny VLOS. Powodowało to, że szkolenie BVLOS np. w jednej z najbardziej popularnych szkół w Polsce - DJI Academy – trwało niezależnie od doświadczenia 5 dni. Obecnie, można zapisać się na szkolenie BVLOS, posiadając VLOSa i przejść je nawet 2 dni, uprzednio pisząc test wiedzy z VLOS pierwszego dnia kursu. Odpowiednia
oferta w DJI Academy już została przygotowana dla kursantów i znajduje się tutaj (BVLOS dla posiadaczy VLOS).
Cena takiego szkolenia jest znacząco niższa.
 
 

LOTY VLOS

Zmiany zostały odnotowane w zasadach wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Zniesiona została
definicja odległości poziomej, na rzecz bezpiecznej odległości, do zachowania której zobowiązani są
wszyscy operatorzy (piloci) dronów. Zmieniono również zasady lotów nad liniami energetycznymi,
rurociągami i innymi wrażliwymi obiektami. Wprowadzono ograniczenia w lotach
nad obiektami wojskowymi oraz osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu.
 
Modyfikacji został również poddany sam sposób wykonywania lotów VLOS. Pamiętajmy, że w locie
VLOS dron musi zawsze znajdować się w zasięgu wzroku operatora lub jego obserwatora, z którym ma
kontakt. Na mocy nowych przepisów jest od tej zasady pewne odstępstwo – pilot może odwrócić
wzrok od drona spoglądając na parametry lotu umieszczone np. na kontrolerze czy ekranie smartfona.
Ponadto doprecyzowane zostało, iż obserwatorów pod kontrolą operatora może być więcej niż jeden.
 

LOTY FPV

Osoby wykorzystujące popularne gogle do lotów, mogą być również zadowoleni, ponieważ ich loty w
końcu zostały zalegalizowane (w zakresie rekreacji). Na mocy nowych przepisów można wykonywać
loty FPV, dronami o wadze do 2 kg, do wysokości 50 m i w odległości do 200 m od operatora i nie
bliżej niż 100 m od zabudowy, lub zgromadzeń osób. Ważna jest również odległość od osób, pojazdów
i obiektów budowalnych, która nie może wynosić mniej niż 30 metrów.
 

ŁATWIEJSZE LOTY BVLOS JEDNAK NIE DLA WSZYSTKICH

To największa rewolucja najnowszych zmian. Dotychczas, aby wykonać lot dronem poza zasięgiem
wzroku należało zgłosić się do PAŻP z prośba o wydzielenie strefy do lotu i to nie później niż 60 dni
przed planowanym lotem. To oczywiście powodowało wiele kłopotów, od kwestii formalnych po
kwestie logistyczne. Obecnie jesteśmy w stanie wykonać taki lot dużo sprawniej i bez tak
rygorystycznych ograniczeń czasowych, jednak pod pewnymi warunkami – m.in.:
- lot BVLOS musi odbywać się do 120 m AGL poza strefami
- zgłoszenie min. 7 dni przed lotem
- w miastach za zgodą władz miasta
- Podmiot i dron musi być dopuszczony przez ULC po weryfikacji (jednorazowej)
- Dron musi być wyposażony w niezależny lokalizator BSP a także odpowiednie oświetlenie
- Informacja o lotach musi odbywać się w oparciu o system teleinformatyczny
 
Nie każdy podmiot jednak będzie upoważniony przez ULC do wykonania lotu. W zbiorze przekazanym
przez ULC znajdują się tam podmioty szkoleniowe, zajmujące się szeroko rozumianym
bezpieczeństwem i ratownictwem a także pomiarami czy nadzorem. Fotografowie, czy osoby które
chcą polatać rekreacyjnie w BVLOS muszą niestety obyć się smakiem. Ponadto by wykonać lot w
BVLOS będzie trzeba odpowiednio przygotować i zarejestrować drona. Na szczęście już teraz
funkcjonują firmy, które zajmują się tym SERWIS DJI.
 
Wszystkie zmiany w prawie były bardzo dokładnie omawiane podczas seminarium, które odbyło się 6
lutego w Warszawie. W podsumowaniu tego seminarium na stronie ULC można znaleźć wszystkie
niezbędne materiały, informacje i szczegóły, które w ogólny sposób zostały opisane w tekście.
 
*Zmiany o których mowa, zostały wprowadzone na bazie „Rozporządzenie w sprawie wyłączenia
zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
 
 
SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ UAVO W DJI ACADEMY - UAVO
jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung