Jak uzyskać zgodę na operację w BVLOS?

20-03-2020

Zgody na wykonywanie operacji lotniczych poza zasięgiem wzroku BVLOS

 

Procedura uzyskania zgody do lotów poza zasięgiem wzroku wygląda następująco:

 • Wydanie zgody na wykonywanie lotów BVLOS nie podlega opłacie lotniczej
 • Kopie dokumentów dołączane do wniosku nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.
 • Proces wydawania zgody nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku
 • Kontakt w sprawie wydawania zgód: tel. +48 22 520 72 57

 

 

Koordynacja Lotów BSP BVLOS z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Loty dronów (BSP) BVLOS wykonuje się po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu co najmniej 7 dni przed dniem wykonania lotu. Zgodę można uzyskać składając formularz zgłoszenia lotu do PAŻP oraz z uwzględnieniem trasy i obszaru w którym będzie się odbywał lot.

W przypadku lotów BSP BVLOS wykonywanych w celach operacyjnych podmiot realizujący lot niezwłocznie informuje PAŻP w przypadku gdy nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania lotu.

PAŻP publikuje informacje o planowanych lotach BSP poprzez depeszę NOTAM:

 • co najmniej 2 dni przed dniem wykonania lotu – w przypadku lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych LUB
 • w dniu wykonania lotu – w przypadku lotów operacyjnych, jeżeli nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania lotu.

z podaniem:

 • trasy lotu lub obszaru, w którym lot będzie się odbywał,
 • wysokości lotu nad uśrednionym poziomem morza (AMSL) na całej długości trasy lub na poszczególnych odcinkach trasy,
 • planowanego przez operatora czasu lotu,
 • znaku rozpoznawczego bezzałogowego statku powietrznego.

PAŻP nie publikuje informacji o lotach na potrzeby działań służb specjalnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.).

Loty BSP BVLOS w strefach CTR wykonywane są na warunkach określonych przez PAŻP.

 

W dniu 02 marca 2020r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła do użytku operacyjnego system PansaUTM.

Zasięg działania PansaUTM w zakresie funkcji wsparcia analitycznego operatorów BSP pod kątem możliwości realizacji operacji zgodnej z przepisami i dostępnością przestrzeni obejmuje całą Polskę.

Z kolei moduły obsługujące funkcje wydawania przez Agencję przedtaktycznych  cyfrowych warunków i zgód na loty BSP w strefach kontrolowanych lotnisk oraz taktyczną koordynację lotów pomiędzy operatorami BSP a naszymi kontrolerami są obecnie udostępnione dla trzech stref kontrolowanych lotnisk: w Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Modlinie  (CTR EPBY, CTR EPPO, CTR EPMO).

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

 

Szkolenie z wykrywania i identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń

 

Wdrożenie operacyjne PansaUTM oznacza wprowadzenie nowego sposobu koordynacji tych lotów BSP, które wymagają otrzymania zgody PAŻP. W ww. przestrzeniach przestaje obowiązywać dotychczasowa forma zgłaszania planowanego lotu poprzez złożenie formularza na adres drony@pansa.pl oraz „uproszczona procedura wykonywania lotów w CTR Bydgoszcz / CTR Poznań”.  Zgłoszenia tego typu nie będą realizowane przez PAŻP.

Uzyskiwanie zgody na lot w CTR Bydgoszcz, CTR Poznań, CTR Modlin:

 1. Stwórz swój profil w module dFPL (drone flight Plan) systemu PansaUTM na utm.pansa.pl. Pamiętaj o uzupełnieniu profilu o numer telefonu aktywnego podczas wykonywania lotów, dane wszystkich posiadanych BSP oraz uprawnień* .
 2. Zaplanuj misję i wyślij plan lotu do akceptacji PAŻP**.
 3. Po akceptacji misji otrzymasz określone przez PAŻP warunki dla Twojego lotu, swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan.
 4. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar i zrób CHECK-IN.
 5. Obserwuj aplikację DroneRadar i oczekuj informacji zwrotnej od kontrolera TWR zezwalającej na rozpoczęcie lotu zgodnie z parametrami misji.
 6. PAMIĘTAJ – Kontroler TWR może nie wydać zgody na Twój lot, zmienić jego parametry przed wydaniem zgody lub nakazać jego natychmiastowego zakończenia – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane przez TWR komunikaty za pomocą aplikacji DroneRadar oraz bezwzględnie STOSUJ się do poleceń Kontrolera TWR przesyłanych poprzez aplikację
 7. W przypadku odrzucenia prośby o lot, spróbuj ponownie wykonać „CHECK-IN” za jakiś czas (np. 10 minut)
 8. Pilnuj zgłoszonego lub zmodyfikowanego przez Kontrolera TWR czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
 9. Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ „CHECK-IN” w aplikacji DroneRadar i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
 10. Kontroler zawsze może zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany
 11. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Jeśli uzupełniasz swój profil o zdjęcia swojego drona lub skan świadectwa kwalifikacji i korzystasz z funkcji „WERYFIKUJ W CAA” to podlega to testowej weryfikacji informacji na potrzeby Twojego profilu w PansaUTM. Dokonanie powyższych czynności i uzyskanie weryfikacji zwrotnej nie jest tożsame z procesem rejestracji operatorów dronów planowanym do wprowadzenia w lipcu 2020 r. 

** składając misję pamiętaj aby zaznaczyć poprawny cel lotów oraz wybrać BSP którym będą wykonywane loty.   

System działa operacyjnie i informacje, które wysyłasz są wyświetlane na wskaźnikach kontrolerów ruchu lotniczego. Korzystaj z systemu zgodnie z przeznaczeniem i stosuj się do przepisów i zasad wykonywania lotów.

Przed wykorzystaniem systemu PansaUTM zapoznaj się z podręcznikami użytkownika.

Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL – POBIERZ PLIK 

Podręcznik użytkownika dPilot (aplikacja mobilna) – POBIERZ PLIK

W najbliższym czasie system PansaUTM będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych strefach kontrolowanych lotnisk i sektorach FIS, zastępując manualną koordynacje lotów BSP rozwiązaniami cyfrowymi.

W pozostałych strefach kontrolowanych lotnisk obowiązuje dotychczasowa, manualna koordynacja lotów BSP. Konieczne jest wysłanie na adres drony@pansa.pl wypełnionego formularza ściągniętego z góry strony.

 

Szkolenie UAVO BVLOS dla służb i instytucji 

 

 

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung