Kiedy kończy się ważność Twoich uprawnień? Zmiany ULC w związku z Covid-19

02-04-2020


Wszystkie uprawnienia UAVO, które wygasły po 31.03.2020 zostają automatycznie przedłużone. Gdy sytuacja zacznie wracać do normy, a stan zagrożenia koronawirusem zostanie odwołany należy jak najszybciej przedłużyć ważność potrzebnych nam uprawnień. Będziemy Was na bieżąco informować o wszelkich zmianach w tym temacie. Poniżej zamieszczamy treść oświadczeni Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) Urząd Lotnictwa Cywilnego informujemy, że uprawnienia wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe lub badania lotniczo-lekarskie (w przypadkach kiedy są wymagane), których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, zachowują ważność do czasu zakończenia okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zgodnie bowiem z art. 15zzr ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Niniejsze dotyczy m.in. terminu wskazanego w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 288).

 

Jednocześnie mając na uwadze treść art. 15zzr ust. 5 ustawy o z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, są skuteczne.

 

 

 

źródło: ULC

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung