Rejestracja dronów. Jak zarejestrować BSP w ULC?

20-03-2020

Wpis do ewidencji bezzałogowego statku powietrznego lub zmiana danych

 • Rejestracja dronów (BSP) do ewidencji cywilnych bezzałogowych statków powietrznych powinna zająć ok. 30 dni. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać online i wysłać na adres ULC lub złożyć osobiście.
 • Sprawy tego typu prowadzą pracownicy Wydziału Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych www.ulc.gov.pl/pl/drony
 • Użytkownicy zamierzający dokonać rejestru bezzałogowego statku powietrznego do ewidencji powinni złożyć wniosek (symbol UAV-RCSP) wraz z załącznikami.

 

Podczas pierwszego wpisu do ewidencji dodatkowo załączamy:

 1. dowód wniesienia opłaty lotniczej za „zarezerwowanie znaków rozpoznawczych UAV” w wysokości 35 zł dwie fotografie o wymiarach 10 × 15 cm wpisywanego do ewidencji UAV (rzut z przodu i boku) lub ich zapis cyfrowy: na nośniku CD / DVD lub przesłany drogą elektroniczną na adres: pmazan@ulc.gov.pl ,
 2. dokumenty potwierdzające istnienie wobec UAV prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, czyli: faktur lub umowy kupna-sprzedaży lub inny równoważny dokument, a w przypadku konstrukcji amatorskiej – pisemne oświadczenie o zbudowaniu konstrukcji oraz pozostawaniu jej jedynym właścicielem.

 

Podczas dokonywania zmian w ewidencji BSP do wniosku dołącza się:

 1. oryginalne świadectwo ewidencji
 2. dowód wniesienia opłaty za „wymianę świadectwa ewidencji” w wysokości 35 zł
 3. z powodu zmiany właściciela lub wpisanego do ewidencji użytkownika UAV – dokumenty potwierdzające istnienie wobec UAV prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, czyli: faktur lub umowy kupna-sprzedaży lub inny równoważny dokument2, a w przypadku konstrukcji amatorskiej – pisemne oświadczenie o zbudowaniu konstrukcji oraz pozostawaniu jej jedynym właścicielem
 4. z powodu zmiany danych technicznych UAV zawartych w świadectwie ewidencji: dokumenty potwierdzające dokonanie takiej zmiany

 

Ważne!

W przypadku jednoczesnego ujawnienia przy wpisie do ewidencji umowy oddania w użytkowanie UAV podmiotowi innemu niż właściciel (np. w formie leasingu) należy również uiścić opłatę lotniczą, na konto ULC, w wysokości 108 zł z tytułu „zaakceptowanie umowy użytkowania statku powietrznego”. Użytkownik UAV inny niż właściciel zostaje ujawniony w Świadectwie Ewidencji.

 

Wykreślenie z ewidencji UAV

Wykreślenie bezzałogowego statku powietrznego z ewidencji następuje:

 1. z urzędu – w przypadku zniszczenia drona lub stałej utraty zdolności do wykonywania lotów;
 2. na wniosek właściciela drona.

 

Przegląd techniczny Matrice 200 w autoryzowanym serwisie DJI

 

Szkolenie UAVO VLOS w wersji Online do końca Marca w nowej cenie!

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung