Egzamin A2

Egzamin w kategorii otwartej A2 ma na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego systemu powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota dla podkategorii A2.

Cena: 49,00 zł

Dostępny

Przeprowadzenie egzaminu w formie online w celu weryfikacji wiedzy teoretycznej na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących następujących dziedzin:

 1. Meteorologia;
 2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Po wykupieniu egzaminu otrzymujesz dostęp do platformy online oraz instrukcję praktyki w formie samokształcenia A3, którą możesz wykorzystać podczas ćwiczeń z dronem. Pamiętaj, wymogiem podejścia do egzaminu A2 jest złożenie oryginału oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3.


PRZEBIEG EGZAMINU

Egzamin składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru z w/w zakresu. Uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin. Czas na odpowiedzi to 30 minut.

 • Po zakupie egzaminu, zostanie wysłany do ciebie email organizacyjny;
 • Egzamin odbywa się w formie online pod ścisłym nadzorem kwalifikowanego personelu;
 • Po dostarczeniu oryginałów dokumentów tj. oświadczenia o odbytym szkoleniu praktycznym w formie samokształcenia A3 i jeżeli wymagane zgody opiekuna prawnego, zostanie wysłany unikatowy link do logowania na naszej platformie;
 • Do przeprowadzenia egzaminu online wymaga się udostępnienie kamery i mikrofonu w celu weryfikacji twojej tożsamości;
 • Po egzaminie zostanie udostępniony wynik testu.


Zdając egzamin A2, pilot UAS powinien wykazać, że:

 • Rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznymi w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych;
 • Potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób;
 • Posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych; i
 • Zrozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie UAS.


WYMAGANIA

Kandydat na uzyskanie kompetencji pilota A2:

 • Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub;
 • Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16 lat);
 • Posiada aktualne kompetencje A1/A3 uzyskane na stronie drony.ulc.gov.pl
 • Składa oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2019/947.


CO DALEJ?

Jeżeli zdasz pomyślnie egzamin, przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego twoje oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia oraz potwierdzenie zakończenia egzaminu w zakresie uzyskania certyfikatu A2. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawią się na twoim profilu pilota www.drony.ulc.gov.pl

Jeżeli kandydat nie uzyska co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi ma możliwość ponownego wykupienia egzaminu lub skorzystania z oferty szkoleń ‘OPEN’ zakończonych egzaminem A2.

 

Pamiętaj, wybierając DJI Academy zajmiemy się wszystkimi formalnościami za ciebie!

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung