Szkolenie NSTS-06

Miejsce: Warszawa

Zapraszamy na 6 dniowe szkolenie NSTS 06 w Warszawie, które składa się z części teoretycznej i praktycznej, zakończonej egzaminem. Zdobyte kwalifikacje dają możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL.

Cena: 2 599,00 zł

Dostępny

Szkolenie teoretyczne w formie seminarium online lub stacjonarnie z wykwalifikowanym instruktorem oraz praktyczne w zakresie kategorii ‘Szczególnej’ NSTS 06, zakończone egzaminem, który ocenia wiedzę i kompetencje pilota do wykonywania lotów w poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych masie < 25 kg.

Scenariusz NSTS 06 daje możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL lub wysokości 15m nad najwyższą przeszkodą.

Po wykupieniu szkolenia otrzymujesz dostęp do platformy online oraz materiały szkoleniowe. Część praktyczna wykonywana jest pod nadzorem kwalifikowanego instruktora z wykorzystaniem floty dronów marki DJI.

PROGRAM SZKOLENIA – 

Zależnie od wyboru masz trzy opcje odbycia zajęć teoretycznych:

1. Samodzielnie przechodzisz przez wykłady. Ogłądasz materiał wideo z instruktorem, czytasz materiały doradcze, rozwiązujesz quizy, robisz zadania. 

Jest to rozwiązanie idealne dla każdego zabieganego. Sam decydujesz kiedy i gdzie realizujesz kurs.

2. Online z instruktorem - teoria wyłożona w dłuższych wykładasz. 

Jest to rozwiązanie idealne dla grup zorganizowanych, którym zależy na zajęciach w godzinach pracy. Ta forma trwa 16h zegarowych.

2. Stacjonarnie z instruktorem - teoria wyłożona w dłuższych wykładasz. 

Jest to rozwiązanie idealne dla grup zorganizowanych, którym zależy na zajęciach w godzinach pracy. Miejsce dostosowujemy do wymagań. U nas lub u Was. Ta forma trwa 16h zegarowych.

 

   2. Egzamin z wiedzy teoretycznej.

Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru z w/w zakresu. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin. Czas na odpowiedzi to 60 minut. Po egzaminie wyniki zostaną omówione z instruktorem.

 

3. Szkolenie praktyczne - umawiany indywidualnie (11h zajęć z instruktorem)

 

   Praktyka z zakresu NSTS 06 :

      A. Przygotowanie do operacji UAS;
      B. Przygotowanie do lotu;
      C. Loty w normalnych warunkach;
      D. Loty w warunkach odbiegających od normy;

      E. Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS;
      F.  Symulowanie sytuacji niebezpiecznych;
      G. Odprawa i podsumowanie;
      H. Loty automatyczne.

   4. Egzamin dający możliwość uzyskania uprawnień do lotu w kategorii ‘Szczególnej’ i scenariuszu NSTS 06.

Przebieg szkolenia:

  • Po zakupie szkolenia zostanie do Ciebie wysłany mail organizacyjny z materiałami;
  • Do przeprowadzenia egzaminu online wymaga się udostępnienie kamery i mikrofonu w celu weryfikacji twojej tożsamości;
  • Po egzaminie zostanie udostępniony wynik testu;
  • Część praktyczną prowadzoną pod okiem doświadczonych instruktorów UAV w okolicach Centrum Olimpijskiego, prowadzoną pod okiem doświadczonych instruktorów certyfikowanych przez DJI Academy. Po zakończeniu części praktycznej podpisujesz oświadczenie o odbyciu praktyki;
  • Do celów szkoleniowych wykorzystujemy flotę bezzałogowych systemów powietrznych DJI.

WYMAGANIA

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota w kategorii ‘Szczególnej’ NSTS 06:

  • legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub;
  • posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16 lat);
  • przed przystąpieniem do kursu należy zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.pl i uzyskać „potwierdzenie rejestracji operatora".

Co dalej?

Po pomyślnie zakończonym kursie przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie ukończenia kursu i uzyskaniu kwalifikacji do lotów w kategorii ‘Szczególnej’ NTST 06. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawią się na twoim profilu pilota https://drony.ulc.gov.pl.

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung