Szkolenie UAVO BVLOS 25 kg Warszawa

Miejsce: Warszawa

Kompleksowe szkolenie zgodne z programem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz najwyższymi standardami DJI, uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych o wadze MTOM do 25 kg używanych w celach komercyjnych w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku.

Poprzednia cena: 3 500,00 zł
Cena: 3 099,00 zł

Dostępny

DLA WSZYSTKICH KURSANTÓW UAVO PAKIET WSPARCIA DJI ACADEMY SUPPORT! SPRAWDŹ!

OPIS PRODUKTU

Kompleksowe szkolenie teoretyczne i praktyczne uprawniające do  uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO bezzałogowych statków powietrznych o wadze MTOM do 25 kg używanych w celach komercyjnych w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS) zakończone egzaminem państwowym.

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • Ubezpieczenie OC UAV na czas kursu i egzaminu (możliwość wykupienia u nas)
 • Badania lotnio-lekarskie (możliwość zlecenia organizacji nam)

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień – szkolenie teoretyczne
II dzień – szkolenie teoretyczne
III dzień – szkolenie teoretyczne + egzamin wewnętrzny
IV dzień – szkolenie praktyczne
V dzień – szkolenie praktyczne
VI dzień – szkolenie praktyczne + egzamin wewnętrzny

Szkolenie teoretyczne odbywa się w formie zdalnej online lub stacjonarnej i obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:

 • Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 • Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
 • Procedury operacyjne.
 • Osiągi i planowanie lotu.
 • Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.
 • Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS).
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.

Szkolenie praktyczne składa się ze szkolenia praktycznego na ziemi oraz ćwiczeń w locie i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
 • Obsługę naziemną i ocenę jego zdatności do lotu.
 • Umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych.
 • Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Szkolenie praktyczne realizowane jest z wykorzystaniem statków powietrznych DJI Phantom 4 lub DJI Inspire 1 oraz DJI Matrice 600.

Plan szkolenia praktycznego może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych czynników występujących w miejscu szkolenia.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności kursanta oraz zaliczenie szkolenia.

Po odbyciu  szkolenia, instruktor szkolący sprawdza kwalifikacje lotnicze nabyte w procesie szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, poddając go egzaminowi wewnętrznemu, uwzględniając przy tym wszystkie przedmioty i ćwiczenia realizowane podczas szkolenia.

Część teoretyczną egzaminu (test jednokrotnego wyboru) uważa się za zaliczoną, jeżeli egzaminowany udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi w każdym przedmiocie. W przypadku niezaliczenia egzaminu (poniżej 75% poprawnych odpowiedzi z któregokolwiek z przedmiotów), prowadzący szkolenie określa przebieg doszkolenia kursanta, wskazując zakres wiedzy, która wymaga niezbędnego uzupełnienia przed ponownym przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego. Ponowne podejście obejmuje jedynie te przedmioty, które nie zostały zaliczone.

Warunkiem przystąpienia do wewnętrznego egzaminu praktycznego jest zaliczony wewnętrzny egzamin teoretyczny. Podczas części praktycznej egzaminu kursant musi wykazać się znajomością przepisów, wiedzą operacyjną oraz tym, że potrafi w bezpieczny sposób obsługiwać BSP, czyli zaplanować misję, przygotować sprzęt do lotu, wykonać lot, bezpiecznie wylądować, zakończyć misję. Poprawne wykonywanie lotu obejmuje: utrzymywanie zadanej wysokości lotu, utrzymywanie zadanej pozycji, utrzymywanie zadanej prędkości lotu, utrzymywanie zadanego kursu, zachowanie bezpieczeństwa w każdej fazie lotu, rozumienie zjawisk fizycznych działających na BSP.

W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego, instruktor przeprowadzający egzamin określa zakres umiejętności, które wymagają niezbędnego uzupełnienia przed ponownym przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Ponowny egzamin praktyczny odbywa się po uzupełnieniu wymaganego zakresu umiejętności.

CO DALEJ?

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych należy przystąpić do egzaminu państwowego uprzednio dokonując opłaty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego za wydanie świadectwa kwalifikacji, które możesz zlecić nam przy konfiguracji szkolenia. Egzamin państwowy realizowany jest w terminie dostępności egzaminatora z ULC. Następnie po zdaniu egzaminu państwowego w zależności od wyboru, twoje świadectwo kwalifikacji będzie czekać na odbiór w ULC lub zostanie wysłane do ciebie pocztą.

Pamiętaj, wybierając DJI Academy zajmiemy się wszystkimi formalnościami za ciebie!

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung