https://flyandfilm.pl/

Szkolenia BVLOS

Szkolenia BVLOS

Szkolenie BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) uprawnia do lotów poza zasięgu wzroku.

Pilot drona wykonując operacje według scenariuszy krajowych NSTS-05 oraz NSTS-06 utrzymuje drona w zasięgu wzroku lub poza widocznością wzrokową z wykorzystaniem systemów telemetrii oraz transmisji wideo. Realizowane w naszym ośrodku szkolenie UAVO BVLOS kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu, po którym otrzymasz certyfikat uprawniający do wykonywania lotów w kategorii "Szczególnej" w zakresie BVLOS, zgodnie z odpowiednim scenariuszem i masą drona.
1,950.00

Szkolenie NSTS-05 BVLOS 4kg

64 Lessons
26 Students
2,950.00

Szkolenie NSTS-06 BVLOS 25kg

64 Lessons
43 Students