https://flyandfilm.pl/

Szkolenia VLOS

Szkolenia VLOS

Szkolenie VLOS (ang. Visual Line of Sight) uprawnia do lotów w zasięgu wzroku.

Pilot drona wykonując operacje według scenariuszy krajowych NSTS-01 oraz NSTS-02 utrzymuje drona przez cały czas w zasięgu widoczności wzrokowej, z wyjątkiem przypadków, gdy dron jest w trybie podążania za stacją bazową lub pilot wykonuje operacje z pomocą obserwatora. Realizowane w naszym ośrodku szkolenie UAVO VLOS kompleksowo przygotuje Cię do zdania egzaminu, po którym otrzymasz certyfikat uprawniający do wykonywania lotów w kategorii "Szczególnej" w zakresie VLOS, zgodnie z odpowiednim scenariuszem i masą drona.