Zasady rekreacyjnych lotów dronów w Europie

29-01-2018

Poniżej wybrane kraje wraz z obowiązującym prawem lotniczym.

Zasady dotyczą tylko lotów rekreacyjnych. Napisz w komentarzu gdzie jedziesz a sprawdzimy dla Ciebie obowiązujące przepisy danego kraju>

 

Austria

 

W Austrii obowiązują dość złożone zasady lotów zależne nie tylko od wagi dronów, ale również od ich wyposażenia w kamerę oraz ilości silników. Na terenami niezabudowanymi i niezamieszkałymi można latać wszystkimi wielowirnikowcami, ale nad terenem zamieszkanym oraz terenem o gęstej zabudowie dopuszczane są wielowirnikowce o minimum 6-silnikach/śmigłach, które zapewniają odpowiednią redundancję w przypadku utraty jednego lub nawet dwóch silników/śmigieł w locie.

Bez specjalnych pozwoleń loty dronów w Austrii są dozwolone pod warunkiem, że:

 • dron waży do 5kg;
 • dron nie jest wyposażony w kamerę;
 • loty odbywa się poza terenem zabudowanym i zamieszkanym;
 • dron jest cały czas w zasięgu wzroku;
 • maksymalna wysokość lotu to 150m;

W przypadku dronów wyposażonych w kamerę do filmowania i fotografowania – niezależnie od tego, czy jest ona używana do rekreacji czy do komercji, potrzebna jest zgoda organu Astro Control. Aby ją uzyskać należy wypełnić wniosek z opisem używanego drona, dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC o minimalnej wartości 750 000 SDR, dołączyć dokument tożsamości ze zdjęciem (wiek to minimum 16 lat), uiścić opłatę 330 EUR. Pozwolenie wydawane jest na rok.

Minidrony z wagą do 250g do wysokości 30m mogą latać bez żadnych pozwoleń również w przypadku gdy mają na swoim pokładzie kamerę.

Będąc w Austri zimą pamiętajcie o przygotowaniu siebie i swojego drona do cięższych warunków atmosferycznych. Więcej dowiesz się z naszego wpisu

 

AZORY

 

Dron:

 • Musi być używany w ciągu dnia.
 • Musi być używany w dobrych warunkach widoczności.
 • Musi być używany poza miastami i obszarami miejskimi.
 • Przelot przez zaludnione obszary i tłumy nie jest dozwolone
 • Musi być utrzymany w wizualnej linii wzroku (VLOS)
 • Nie wolno lecieć dalej niż 500 m (1640 stóp) od pilota.
 • Nie można lecieć ponad 120 metrów (400 stóp) AGL.
 • Nie lataj w pobliżu lotnisk i unikaj latania w obszarach, w których loty odbywają się na małej wysokości z załogowymi statkami powietrznymi.

Żadne zdjęcie, które możesz zrobić podczas lotu rekreacyjnego, nie może zostać przekazane do użytku komercyjnego lub profesjonalnego.

Jesteś odpowiedzialny za działanie swojego Bsp. Zaleca się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia ryzyka związanego z działaniem Bsp.

Mogą obowiązywać inne ograniczenia, na przykład w niektórych obszarach specjalnych, takich jak rezerwaty przyrody. Prosimy również o skontaktowanie się z operatorem linii lotniczej, aby sprawdzić specjalne warunki transportu baterii LIPO.

 

Belgia

Każdy dron do profesjonalnego użytku w Belgii musi zostać zarejestrowany. 

Pobierz formularz Registratie drone

Istnieje różnica między klasą 1 i klasą 2.

Kiedy dron jest klasą 1, nie możesz latać powyżej 300 stóp i potrzebujesz certyfikatu homologacji, możesz znaleźć więcej informacji na stronie internetowej (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/luchtvaartuigen/luchtwaardigheid/annex_ii_toestellen/drones)

Będziesz także potrzebować zatwierdzenia autoryzacji przez DGLV.

Za każdym razem, gdy wykonujesz lot, musisz powiadomić o tym: (https://mobilit.belgium.be/nl/resource/notificatie_drone_vlucht).

 

Kiedy dron jest klasą 2, nie można latać powyżej 150 stóp.

Pilot będzie potrzebował licencji, a także ubezpieczenia, które obejmie użycie drona (klasa 1 i 2).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones).

 

 

Czechy

a) Latanie rekreacyjne i sportowe - używanie bezzałogowca do własnych celów lub celów innych osób, mających na celu rekreację, transport osobisty lub sport na zasadach non-profit. Przy założeniu, że:

- maksymalna masa startowa drona jest mniejsza niż 25 kg; 

- wykorzystanie statku powietrznego nie mieści się w lit.

b) poniżej; 

- działanie statku powietrznego jest w pełni zgodne z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia Republiki Czeskiej L 2, przepisów ruchu lotniczego,

nie ma konieczności ubiegania się o specjalne zezwolenie na bezzałogowy statek powietrzny przez CAA-CZ.

Wyżej wymienione rozporządzenie L 2, Zasady przewozu lotniczego jest dostępne do wglądu na stronie 

 http://jarus-rpas.org/sites/jarus-rpas.org/files/czech_uas_regulatory_framework_en.pdf.

 

b) Komercyjne loty - działalność lotnicza, podczas której operator wykorzystuje statek powietrzny do wykonywania czynności za wynagrodzeniem lub lotami, za pośrednictwem których osoba prawna lub fizyczna dokonuje transakcji.

 

W takim przypadku konieczne jest uzyskanie wymaganego specjalnego zezwolenia bezzałogowego statku powietrznego wydanego przez CAA-CZ, zgodnie z procedurą przedstawioną w schemacie blokowym dostępnym na stronie internetowej http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na -palube. Formularze i związane z nimi wskazówki dotyczące pierwszego etapu procesu są dostępne na stronie internetowej http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/povoleni-k-letani-bezpilotniho-letadla-zadost-o -vydani. Postępowania administracyjne prowadzone są w języku czeskim.

 

Należy pamiętać, że w przypadku wszystkich bezzałogowych statków powietrznych, niezależnie od celu użycia (loty rekreacyjne i sportowe / loty komercyjne / loty służbowe) obowiązują zasady transportu lotniczego, określone w przepisach lotniczych, w szczególności powyższym załącznikiem do obowiązujące w Republice Czeskiej regulamin L 2, Reguły lotnicze.

Zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości podczas lotu z zatłoczonego obszaru (znacznie ograniczającego możliwość obsługi drona w mieście), ludzi, pojazdów i budownictwa, z lotnisk, z innego ruchu lotniczego i obszary chronione ekologicznie. Bezpieczna odległość, jeśli nie jest wyraźnie określona w przepisach dotyczących powietrza, oznacza taką poziomą odległość, która gwarantuje, że nawet w warunkach awaryjnych nie będzie zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, osób i mienia na ziemi i dla środowiska.

 

Eksploatacja w ograniczonych / zabronionych strefach przestrzeni powietrznej jest ogólnie zabroniona. Strefy można zobaczyć na stronie: http://aisview.rlp.cz/

 

W przypadku, gdy zamierzona operacja nie może zostać zrealizowana zgodnie ze standardowymi ograniczeniami operacyjnymi określonymi w Załączniku obowiązującego Regulaminu Republiki Czeskiej L 2, Reguły lotnicze i rozporządzenie dopuszczają możliwość zwolnienia (zwykle w celu umożliwienia operacji w zatłoczonych obszar), konieczne jest uzyskanie niezbędnego specjalnego zezwolenia bezzałogowego statku powietrznego wydanego przez CAA-CZ.

 

Estonia

Ogólne informacje o operacjach bezzałogowych statków powietrznych (UA):
Operator UA musi zaznajomić się z informacjami w aktualnym estońskim AIP, jego dodatkach i NOTAM.

Specjalne zezwolenie z estońskiego urzędu certyfikacji jest obowiązkowe w przypadku eksploatacji UA w następujących obszarach:
kontrolowana przestrzeń powietrzna (poniżej mapa dołączona),
strefy informacji o lotach (poniżej załączona mapa),
obszary ograniczone (poniżej załączona mapa),
w dowolnym miejscu w estońskiej przestrzeni powietrznej wyższej niż 500 stóp / 150 m AGL.

Podczas lotu z UA poza wyżej wymienionymi obszarami, nie jest wymagane żadne pozwolenie. Oczywiście operator UA nie może zagrażać stronom trzecim podczas wykonywania swoich operacji.

Aby uzyskać specjalne zezwolenie, do estońskiego urzędu certyfikacji należy przedłożyć wniosek zawierający następujące informacje dotyczące operatora lub przedsiębiorstwa UA:
nazwa prawna (w przypadku przedsiębiorstwa),
kod rejestru działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
adres,
numer telefonu,
adres e-mail,
nazwiska i numery identyfikacyjne pilotów RPA.

Wniosek o specjalne zezwolenie musi zostać podpisany przez osobę, która ma prawo do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ustawą o lotnictwie § 51 (5) i ustawą o opłatach państwowych § 168, za przegląd wniosku o specjalne zezwolenie otrzymane od estońskiego urzędu certyfikacji należy uiścić opłatę państwową w wysokości 45 euro.

Estoński Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje specjalne zezwolenie dla operatorów UA z ważnością jednego roku.

Ponadto wszystkie konkretne loty UA na obszarach, na których wymagane jest specjalne zezwolenie, muszą być skoordynowane z estońskim CAA, aby z wyprzedzeniem informować odpowiednie jednostki służb ruchu lotniczego.

W związku z tym istnieją dwie procedury:
wydanie specjalnego zezwolenia,
koordynacja z CAA.

W celu koordynacji należy złożyć kolejny wniosek zawierający następujące informacje:
miejsce operacji (np. współrzędne środkowe z promieniem) z dołączoną mapą,
cel lotu,
maksymalna wysokość nad poziomem gruntu,
czas operacji,
plan awaryjny w przypadku utraty kontroli,
numer telefonu, z którego można szybko dotrzeć do operatora RPA,
dane kontaktowe wnioskodawcy.

Do aplikacji koordynacyjnej możesz użyć dowolnej nieoficjalnej strony:
https://lennuluba.ee/

 

Finlandia

Jak latać bezpiecznie

Liczba pilotów dronów w Finlandii szybko rośnie. Wszyscy piloci dronów powinni wiedzieć, jak bezpiecznie latać, szanując prywatność innych.

Podczas lotu zawsze utrzymuj wzrokowy kontakt z dronem.

Latanie bliżej niż 5 km od lotniska nie jest dozwolone bez pozwolenia wieży kontroli ruchu lotniczego.

Maksymalna dopuszczalna wysokość lotu wynosi 150m. Latanie w strefie kontrolnej lotniska, ale jeszcze dalej niż 5 km od lotniska, maksymalna dopuszczalna wysokość lotu wynosi 50m.

Latanie dronem nad tłumem ludzi jest zabronione.

Lot nie może zagrażać ani zakłócać działania śmigłowca służb ratowniczych.

Podczas lotu w pobliżu małych lotnisk lub lądowisk takich jak Nummela lub Meilahti należy zachować szczególną ostrożność.

Latanie nad miastami jest dozwolone, gdy pilot zna teren latający, upewnił się, że latanie bezpiecznie jest możliwe, a dron waży mniej niż 3 kg.

Loty nie powinny stwarzać zagrożenia dla innych osób ani im przeszkadzać.

Drony są odpowiedzialne za unikanie innych samolotów.

Oznacz swój dron swoim nazwiskiem i danymi kontaktowymi.

Zalecane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

Francja

We Francji zasady rekreacyjnych lotów dronów są następujące:

 • loty w zasięgu wzroku i tylko w ciągu dnia;
 • maksymalna wysokość lotów to 150m;
 • maksymalna waga drona to 2kg;
 • zakaz lotów w pobliżu lotnisk, nad obszarami zabudowanymi i zamieszkałymi, nad ludźmi i nad zwierzętami;
 • zakaz lotów nad obszarami chronionymi i „wrażliwą infrastrukturą” (obiekty wojskowe, szpitale, elektrownie itp.);
 • loty z poszanowaniem prywatności (zakaz rozpowszechniania zdjęć i filmów nagranych podczas lotów bez zgody osób filmowanych);
 • zakaz komercyjnego używania materiału filmowo-fotograficznego pozyskanego podczas lotów rekreacyjnych (wyłącznie na użytek własny);

Przed wyjazdem naucz się wykonywać wspaniałe fotografie razem z jednym z najlepszych fotografów dronowych w Polsce (Aleksandrem Głowackim). Kliknij grafikę poniżej i wybierz odpowiedni termin szkolenia w Warszawie. Ceny od 499 zł!

 

 

Grecja

Grecja stworzyła kategorię „Open” do lotów rekreacyjnych. Zasady lotów dronów w tej kategorii:

 • loty tylko w odległości 50 metrów od operatora (dalsze loty wymagają rejestracji:  http://www.ypa.gr/en/HCAA_UAS_FLT_request_editable.pdf)
 • maksymalna wysokość lotu to 50m;
 • zakaz lotów nad zgromadzeniami ludzi;
 • minimalna odległość od lotnisk to 8km;
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, ludzi i innych ruchomych lub nieruchomych obiektów;

Podróż to idealny czas na odbycie szkolenia, na który dowiesz się jak przygotować się do lotów dronem pod kątem fotografii lub komercyjnych zleceń.

 

Hiszpania

 • loty tylko w zasięgu wzroku (nie dalej niż 500m od operatora);
 • maksymalna wysokość to 120m nad ziemią;
 • zakaz lotów nad terenami zurbanizowanymi, nad budynkami i nad ludźmi;
 • zakaz lotów w pobliżu lotnisk;
 • zakaz lotów w nocy i podczas złych warunków pogodowych;
 • zakaz używania komercyjnego materiałów foto-wideo pozyskanych podczas lotów rekreacyjnych (tylko na własny użytek);

ISLANDIA

Zabrania się latania dronem na wysokości większej niż 130 metrów (426 stóp) bez specjalnego zezwolenia islandzkiego organu transportu.

Zabrania się latania dronem w określonej odległości od granicy lotniska bez zgody operatora lotniska. Jednak nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, gdy drony są pilotowane poniżej wysokości najwyższych struktur w bezpośrednim sąsiedztwie trajektorii lotu drona.

Istniejący limit odległości dla lotnisk wynosi 2 km (1,24 mil). Istniejący limit odległości od innych lotnisk wynosi 1,5 km (.9 mil).

 • Drony muszą być zawsze widoczne.
 • Drony muszą być oznaczone nazwą właściciela.
 • Jesteś odpowiedzialny za kolizję.
 • Unikaj lotów na gęsto zaludnionych obszarach i przestrzegaj zasad dotyczących obszarów chronionych dla ptaków i zwierząt.
 • Nie lataj nad ludźmi, nieruchomościami lub pojazdami.
 • Nie lataj w pobliżu lotnisk, lądowisk helikopterów i innych statków powietrznych.

 

Łotwa

 • Operatorzy dronów muszą nosić specjalne ubrania, aby byli widoczni z daleka.
 •  Operatorzy dronów nie mogą obsługiwać dronów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Maksymalna wysokość lotów wynosi 120 m (393 stopy).
 • Drony o wadze mniejszej niż 25 kilogramów (55 funtów) mogą być obsługiwane bez zezwolenia poza obszarami zaludnionymi i lotniskami.
 • Drony o wadze mniejszej niż 1,5 kg (3 funty) mogą być również obsługiwane w zaludnionych obszarach bez zezwoleń.
 • Nie wolno obsługiwać dronów w godzinach nocnych i nad wyznaczonymi typami budynków rządowych, np. Budynkami penitencjarnymi i wojskowymi, bankami, komisariatami policji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, budynkiem Rady Ministrów i Parlamentem.

 

Włochy

We Włoszech drony komercyjne do 25kg są dopuszczone do lotów rekreacyjnych. Zasady obowiązujące podczas lotu:

 • loty w ciągu dnial
 • jedynie w zasięgu wzroku nie dalej niż 200m i nie wyżej niż 70m nad ziemią;
 • loty z dala od od ludzi, dróg, torów, budynków – w szczególności nad szkołami, szpitalami, więzieniami, budynkami przemysłowymi, wojskowymi i innymi, które uchodzą za „wrażliwą infrastrukturę”
 • zabronione jest również fotografowanie z powietrza zabytkowych miast t.j. Wenecja pod groźbą aresztowania (wynika z konieczności stosowania się do zasad ustalonych przez lokalne władze);
 • loty poza strefami ATZ lotnisk lub minimum 5km od lotnisk jeśli ATZ nie został wyznaczony;
 • loty poza strefami CTR;
 • zakaz lotów nad plażami w sezonie turystycznym (wynika z nakazu lotów z dala od ludzi);
 • zakaz lotów w rezerwatach i parkach narodowych;
 • możliwość fotografowania jedynie dla siebie, z zakazem sprzedaży zdjęć wykonanych podczas lotów rekreacyjnych;

Włochy kładą duży nacisk na prywatność (bazują na europejskich zasadach zawartych w regulacjach: General Data Protection Regulation (GDPR)) zatem fotografowanie cudzych posesji czy miejsc prywatnych bez ich zgody jest zabronione.

 

SZKOLENIE UAVO VLOS do 5kg w LUTYM TANIEJ!

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung