Fotogrametria

Termin: 2019-02-06 - 2019-02-08

Miejsce: Warszawa

Szkolenie porusza zagadnienia możliwych sposobów wykorzystania zdjęć niskiego pułapu, wykonywanych z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Cena: 2 583,00 zł

Dostępny
Rata już od:

ZAPYTAJ O RABAT NA TO SZKOLENIE PRZY ZAKUPIE PLATFORMY DJI MATRICE W SKLEPIE FLYANDFILM!

 

 

3 dniowe szkolenie teoretyczno - praktyczne Fotogrametria 

Szkolenie porusza zagadnienia możliwych sposobów wykorzystania zdjęć niskiego pułapu, wykonywanych z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych (potocznie nazywanych dronami). Tematyka szkolenia obejmuje cały proces: od momentu planowania nalotu do postprodukcji i wizualizacji pozyskanych produktów fotogrametrycznych. W ramach szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny fotogrametrii niskiego pułapu i GIS. Przedstawione zostaną wybrane programy umożliwiające efektywne planowanie i wykonanie nalotów, jak również obróbkę danych, w tym generowanie numerycznych modeli wysokościowych i ortofotomap RGB. Uczestnicy posiądą podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia pomiarów 2D na ortofotomapach. Na prostych przykładach przedstawione zostaną możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu analizy 3D.

 

Program szkolenia:

 • Wstęp teoretyczny
 • Uruchomienie procesu fotogrametrycznego w  Menci APS 
 • Pomiar i wskazanie punktów osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach lotniczych
 • Generowanie chmury punktów i modeli terenu
 • Edycja linii szycia, wygenerowanie ortofotompy
 • Kontrola jakości powstałej ortofotomapy
 • Przetwarzanie powstałej chmury punktów
 • Różnice pomiędzy chmurą punktów z gęstego matchingu obrazów a danych LiDAR (teoria i cwiczenie)
 • Metody filtracji Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu i generowanie przyblizoych Numerycznych Modeli Terenu
 • Edycja Numerycznego Modelu Terenu w środowisku 2D (TerrainTools Menci)
 • Ortorektyfikacja zdjęć w oparciu o zewnętrznie przetworzony model terenu w aplikacji Menci APS
 • Ekstrakcja danych fotogrametrycznych na potrzeby analiz geoprzestrzennych

Orientacyjny plan kursu:

I dzień

10.00 - 12.00 - Wstęp teoretyczny (podstawy fotogrametrii)

12.00 - 12.45 - Obiad

12.45 - 13.45 - Uruchomienie procesu fotogrametrycznego w Menci APS (wyrównanie zdjęć)

13.45 - 14.45 - Pomiar i wskazanie punktów osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach lotniczych

15.15 - 16.15 - Generowanie chmury punktów i modeli terenu

16.15 - 17.00 - Edycja linii szycia, wygenerowanie ortofotomapy

 

II Dzień

10.00 - 10.45 - Zaplanowanie nalotu fotogrametrycznego

11.15 - 12.00 - Wykonanie nalotu fotogrametrycznego

12.00 - 12.45 - Obiad

12.45 - 13.45 - Przetworzenie danych z nalotu (aerotriangulacja w programie Menci APS)

13.45 - 14.45 - Pomiar i wskazanie punktów osnowy fotogrametrycznej na zdjęciach lotniczych

15.15 - 16.15 - Przetworzenie danych z nalotu (generowanie chmury punktów i modelu terenu w programie Menci APS)

16.15 - 17.00 - Edycja linii szycia i wygenerowanie ortofotomapy w programie APS

 

III Dzień

10.00 - 10.45 - Różnice pomiędzy chmurą punktów z gęstego matchingu obrazów a danych LIDAR

11.15 - 12.00 - Metody filtracji Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu i generowanie przybliżonych Numerycznych Modeli Terenu

12.00 - 12.45 - Obiad

12.45 - 13.45 - Edycja Numerycznego Modelu Terenu w środowisku 2D (TerrainTools Menci)

13.45 - 14.45 - Ortorektyfikacja zdjęć w oparciu o zewnętrznie przetworzony model terenu w aplikacji Menci APS

15.15 - 17.00 - Ekstrakcja danych fotogrametrycznych na potrzeby analiz geoprzestrzennych (w środowisku QGIS)

 

Szkolenie realizowane we współpracy z fotoraporty.pl

 

Jesteśmy wpisani w rejestrze: