https://flyandfilm.pl/

Blog

Jak dokonać konwersji istniejących Świadectw Kwalifikacji do nowych uprawnień?

blog01
DJI Academy / Wiedza

Jak dokonać konwersji istniejących Świadectw Kwalifikacji do nowych uprawnień?

31 grudnia 2020 weszły w życie nowe przepisy UE dotyczących dronów. Operatorzy, którzy posiadają ważne Świadectwo Kwalifikacji mogą korzystać z obecnych uprawnień do końca 2021r, natomiast do tego czasu zobligowani są do dokonania konwersji świadectwa UAVO.

Procedura jest dość prosta, można ją wykonać nawet siedząc w fotelu. Procesu dokonuje się poprzez platformę ePUAP lub wysyłając wniosek pocztą na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zacznij od zarejestrowania się na stronie https://drony.ulc.gov.pl/ jako operator i zgłoś do potwierdzenia profil pilota BSP. Po założeniu profilu pilota będzie on w stanie „oczekującym na zatwierdzenie” do momentu przejścia szkolenia i zaliczenia egzaminu do podkategorii A1/A3 lub do momentu konwersji uprawnień. Wniosek o konwersję można wygenerować bez przechodzenia szkolenia i egzaminu do A1/A3, ponieważ operator, który posiada aktualne kwalifikacje UAVO nie musi robić szkoleń i egzaminów w kategorii OPEN!

Pobierz spakowany plik z wypełnionym wnioskiem o konwersje klikając na przycisk „Konwersja świadectwa UAVO”. Wydrukuj wniosek i podpisany wyślij listem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pamiętaj o dołączeniu do niego oryginału świadectwa kwalifikacji.

Jak wygląda wysyłka poprzez epuap/gov.pl?

Wejdź na https://www.gov.pl/ i zaloguj się poprzez profil zaufany, e-dowód, konto w banku. Po zalogowaniu wybierz Pismo ogólne/Wniosek. Nazwij plik: Wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO. Załącz skan wypełnionego wniosku 1EU/LBSP uprzednio wygenerowanego z konta drony.ulc.gov.pl oraz skan aktualnego ŚK UAVO. Ostatecznie zatwierdź wysyłkę pisma.

Warto pamiętać, żeby nie zwlekać z konwersją do ostatniego dnia ważności świadectwa. Kiedy planujecie dokonać transferu swoich uprawnień?