https://flyandfilm.pl/

Szkolenie INS – zostań trenerem praktycznego latania dronem.

Szkolenie INS – zostań trenerem praktycznego latania dronem.

Szkolenie INS – zostań trenerem praktycznego latania dronem.

Hej!

Chciałbyś się rozwinąć? Zdobyć nowe umiejętności?

Zostań Trenerem i pracuj w DJI Academy! Ruszamy z programem szkolenia do uzyskania umiejętności i wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania lotów oraz prawidłowego nauczania innych.
Na szkoleniu poruszymy wiele ciekawych tematów jak latać, jak nauczać, jak bawić się poprzez pracę. Masz wolny czas? Brakuje Ci zleceń? To rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Jak nazywa się szkolenie?

Szkolenie kompetencyjne dla członków personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych.

Kim zostaniesz po szkoleniu?

Trener  – członek personelu odpowiedzialny za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych.

Cel szkolenia.

Celem szkolenia teoretyczno-praktycznego dla członków personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych, jest zapewnienie, że spełniają oni wymogi części C dodatku nr 3 załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947.

Szkolenie z wiedzy teoretycznej.

Szkolenie z wiedzy teoretycznej może zostać przeprowadzone metodą stacjonarną lub jako wykłady on-line prowadzone przez kandydata na trenera SBSP. Szkolenie teoretyczne składa się z następujących tematów:

 1. Pedagogika:
 • Definicje i podział:
  – Pedagogika;
  – Dydaktyka;
  – Nauczanie i uczenie się;
  – Metodyka nauczania.
 • Uczenie się – nabywanie wiedzy i umiejętności przez strukturyzowanie i organizowanie informacji do sterowania naszym zachowaniem. Etapy:
  – Nieświadomość niekompetencji;
  – Świadomość niekompetencji;
  – Świadomość kompetencji;
  – Nieświadomość kompetencji.
 • Mózg ludzki:

– Ciekawość;
– Głębokie przetwarzanie;
– Dopamina;
– Poczucie sensu uczenia się.

Pamięć – funkcje i rodzaj:

– Zapamiętywanie, przechowywanie, odtwarzanie;
– Pamięć bezpośrednia (krótkotrwała);
– Wrażliwość na zapominanie;
– Pamięć długotrwała.

 • Style uczenia się:

-Wzrokowcy;
-Słuchowcy;
-Kinestetycy.

 • Wiedza:

– Deklaratywna – wyrażana werbalnie;
– Proceduralna – trwale zapamiętane sposoby działania;
– Metawiedza – wiedza o posiadanej wiedzy.

 • Czynniki mające największy wpływ na osiągnięcia w nauce:

-Samoocena;
– Ocenianie;
– Emocje;
– Informacje zwrotne.

 • Planowanie i realizacja nauczania;

– Utrzymywanie i skupianie uwagi na prowadzącym;
– Odpowiedni dobór formy przekazu do typu charakteru kursanta;
– Jasno określone cele i zadania;
– Przekazanie wiedzy;
– Utrwalenie;
– Powtórzenia.

 • Metody nauczania:

– Unikanie monotonii procesu nauczania;
– Wykład (problemowy, konwersatoryjny);
– Metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz itp.);
– Metody programowane (z użyciem komputera, symulatora);
– Metody praktyczne (pokaz; ćwiczenia, eksperymenty);
– Model uczenia przez doświadczenie – cykl Kolba.

 • Techniki nauczania – dostosowanie do celu dydaktycznego:

– Przydatne techniki (np. mapy mentalne, jigsaw puzzle, odwrócona lekcja).

 • Rola trenera SBSP jako nauczyciela:

– Pierwsze wrażenie;
– Pozytywne relacje trener SBSP – uczeń;
– Autorytet (formalny i nieformalny), pozyskanie i utrzymanie autorytetu, przyczyny i konsekwencje utraty autorytetu;
– Propagowanie wartościowych społecznie działań (odpowiedzialność, bezpieczeństwo).

 1. Pierwsza pomoc:
 • Podstawy prawne;
 • Podstawowy algorytm udzielania pierwszej pomocy;
 • Urazy mechaniczne: stłuczenia, zwichnięcia, zranienia, złamania;
 • Porażenie prądowe;
 • Oparzenia;
 • Omdlenia;
 • Zasłabnięcia;
 • Udar cieplny;
 • Wstrząs;
 • Powiadamianie służb medycznych.
 1. Metodyka szkolenia:
 • Zasady prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych;

– Rejestracja i prowadzenie podmiotu szkolącego;
– Ubezpieczenie OC podmiotu szkolącego;
– Zalecenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
– Szczegółowe omówienie obowiązujących, wzorcowych programów szkolenia NSTS/STS.

 • Szkolenie lotnicze do lotów VLOS/BVLOS:

– Szkolenie teoretyczne i praktyczne VLOS – NSTS-01-04/STS-01;
– Szkolenie teoretyczne i praktyczne BVLOS – NSTS-05/STS-02;

 • Planowanie i organizacja kursów;
 • Podręczniki i pomoce naukowe;
 • Personel szkoleniowy:

– Operator i jego odpowiedzialność w procesie szkolenia;
– Trenerzy i ich odpowiedzialność w procesie szkolenia;
– Komunikacja między personelem szkoleniowym i ochrona autorytetu trenera.

 • Zastosowanie symulatorów w szkoleniu praktycznym:

– Cele szkolenia symulatorowego;
– Ocena predyspozycji i umiejętności kursantów.

 • Organizacja i wyposażenie pola lotów:

– Zasady prowadzenia zajęć praktycznych;
– Procedury bezpieczeństwa.

 • Szkolenie praktyczne – sposoby realizacji:

– Figury i manewry podstawowe i sposób ich nauczania;
– Figury i manewry pomocnicze i cel ich wprowadzenia;

– Wykorzystanie możliwości NSTS/STS i dopasowanie ćwiczeń do oczekiwań kursanta

– Aplikacje do obsługi systemów bezzałogowych, omówienie ich funkcjonalności i sposobów nauczania;
– Indywidualne podejście zależne od umiejętności i predyspozycji kursanta;
– Dopasowanie intensywności szkolenia praktycznego do ograniczeń psychofizycznych kursanta;
– Zasady komunikacji i używane pojęcia.

 • Błędy popełniane w czasie szkolenia praktycznego i sposoby przeciwdziałania:

– Nieprawidłowe sterowanie;
– Wylot poza strefę ćwiczeń;
– Utrata orientacji i sposoby jej odzyskania;
– Nieprawidłowa komunikacja między kursantem i trenerem SBSP;
– Komunikaty podawane w sytuacjach awaryjnych;
– Przejęcie kontroli przez trenera SBSP;
– Postępowanie w przypadku zdarzeń i incydentów.

 • Ocena i dokumentowanie procesu szkolenia:

– Harmonogram i dzienniki zajęć;
– Karty szkolenia;
– Inne dokumenty.

 • Cel i zasady przeprowadzania egzaminów i oceny umiejętności:

– Realizacja i dokumentowanie egzaminów teoretycznych;
– Realizacja i dokumentowanie oceny umiejętności praktycznych.

 1. Człowiek – możliwości i ograniczenia.
 • Czynnik ludzki w lotnictwie:

– Problemy komunikacyjne – operator, obserwator, zarządzający przestrzenią powietrzną;
– Problemy z postrzeganiem;
– „Nastawienia”, skupianie się na jednym aspekcie sytuacji i utrata z oczu całości zagadnienia;
– Uleganie złudzeniom;
– Samcze ego;
– Problemy z decyzyjnością;
– Problemy z regresją umiejętności;
– Zbytnie poleganie na automatyzacji pilotażu;
– Nuda, rozkojarzenie i roztargnienie;
– Konformizm;
– Problemy z lateralizacją;
– Zmęczenie i stres.

 • Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego;
 • Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym;

Szkolenie praktyczne.

Szkolenie praktyczne polega na:

 1. Zdobyciu doświadczenia w przekazywaniu grupie kursantów wiedzy teoretycznej,
 2. Indywidulanych zajęciach z trenerem nadzorującym,
 3. Nadzorowanej praktyce trenerskiej, w trakcie której kandydat na trenera zdobywa doświadczenie jako członek personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych.

Szkolenie praktyczne składa się z:

 • Praktyka w prowadzeniu zajęć teoretycznych dla grupy kursantów
 • Praktyka w prowadzeniu zajęć praktycznych 1 na 1

Praktyka w prowadzeniu zajęć teoretycznych.

Kandydat na trenera zobowiązany jest przeprowadzić pod nadzorem trenera nadzorującego, co najmniej cztery wykłady w formie stacjonarnej lub on-line z minimum dwóch wybranych działów (np. dwa wykłady z każdego z dwóch wybranych działów):

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia i możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych ,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.

Praktyka w prowadzeniu zajęć praktycznych.

Szkolenie z zajęć praktycznych obejmuje we wskazanej kolejności:

– Co najmniej 4 godziny zegarowe, w trakcie których kandydat na trenera uczy się dobrych praktyk trenerskich, odbywając zajęcia praktyczne naziemne oraz w locie z trenerem nadzorującym (1 na 1).
– Co najmniej 20 godzin zegarowych (17 godzin w locie i 3 godziny szkolenia naziemnego) w których wyszkolisz 5 osób.

Brak dodanego programu.

Reviews

Average Rating

0
(0 rating)

Detailed Rating

0
0
0
0
0
Cena 9,500.00
Czas trwania 7 days
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping