https://flyandfilm.pl/

Blog

Szkolenia drony: UAVO VLOS i BVLOS

szkolenia-drony
DJI Academy / Wiedza

Szkolenia drony: UAVO VLOS i BVLOS

Czym jest kurs operatora drona?

Kursy i szkolenia na operatora drona to niezbędna podstawa dla każdego kto chciałby latać dronem. Zaświadczenia o umiejętnościach i certyfikaty – tak zwane prawo jazdy na drona – uzyskane w ten sposób dają większe możliwości na wszelkie operacje bezzałogowych statków powietrznych. Podczas kursów przybliżany jest zakres wiedzy z tematów takich jak: operacyjne środki ograniczające ryzyko, czy wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych. Szkoleń jest wiele, każdy pasjonat lotnictwa znajdzie odpowiedni kurs dla siebie.

Korzyści z udziału w kursie na pilota dronów

Kompetencje zdobyte podczas szkoleń zależą od wyboru ich rodzaju, jednak po każdym zyskuje się uprawnienia operatora drona do wykonywania lotów z różnymi ograniczeniami.
W kategorii otwartej wyróżniamy trzy podkategorie gdzie:
A1 – dopuszcza przelot nad osobami postronnymi – z pewnymi ograniczeniami – ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób;
A2 – zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób, minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;
A3 – zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia, operacje BSP mogą odbywać się w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.
W kategorii szczególnej korzyści jest więcej:

 • kursy NSTS – pozwalają na loty o wyższym stopniu ryzyka – w zasięgu wzroku VLOS i poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS
 • umożliwiają latanie bezzałogowego statku powietrznego nad zaludnionymi obszarami, a także nad ludźmi, przy zachowaniu bezpiecznej odległości, która ustalana jest indywidualnie przez pilota
 • umożliwiają przeprowadzenie operacji niemieszczącej się w standardowym scenariuszu
 • dają możliwość ubiegania się o certyfikat LUC.

Jak wybrać odpowiedni dla siebie kurs szkolenia na drona?

Na wybór kursu szkolenia wpływają korzyści wynikające z kategorii. To głównie uprawnienia, które uzyskuje pilot drona mają wpływ na ostateczną decyzję. Popularnością cieszą się szkolenia UAVO w kategorii szczególnej, to ona umożliwia latanie w miastach i nad zgromadzeniami osób, a od konkretnego scenariusza zależy czy można latać w zasięgu wzroku VLOS (np. NSTS 01), czy poza BVLOS (np. NSTS 05). Wszystko zależy od potrzeb pilota bezzałogowych statków powietrznych, natomiast każdy kurs zapewnia podniesienie kwalifikacji i konkretne uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Rodzaje kursów i szkoleń na drona

Operacje przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych odbywają się w kategoriach: otwartej, szczególnej i certyfikowanej. Ukończenie szkolenia UAVO z każdej z tych kategorii zapewnia uprawnienia do wykonywania lotów w określonym zakresie. Dla osób, które myślą o komercyjnych lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi jest oferowany kurs VLOS i kurs BVLOS.

Szkolenia A2

Te szkolenia kwalifikują się do kategorii otwartej. Zezwala ona na operacje niskiego ryzyka, które nie wymagają zgody ULC. Limity dotyczą wagi bezzałogowego statku powietrznego do 25 kg. Tylko w zasięgu wzroku i maksymalnie na 120 metrów wysokości. Kategoria otwarta dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 i A3, z których można zdać darmowe szkolenie, wyjątkiem jest wspomniane wyżej szkolenie A2. W jego wypadku po zdaniu darmowej części kursu należy zdać płatny egzamin teoretyczny. Szkolenie odbywa się w formie zdalnej.

Uprawnienia kategorii otwartej

 • A1 – przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób
 • A2 – nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu
 • A3 – nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia. Operacje SBSP mogą odbywać się w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.

Szkolenia NSTS

Szkolenia NSTS oznaczają kursy scenariuszy w kategorii szczególnej. W tej kategorii kursanci po uzyskaniu certyfikatu mogą wykonywać operacje średniego ryzyka. Na loty wymagana jest zgoda lub poinformowanie ULC o operacji. Warunki lotów są określane na podstawie analizy ryzyka. Po szkoleniach w tej kategorii zgodę na operacje można uzyskać na trzy sposoby: oświadczenie o operacji zgodnej ze standardowym scenariuszem, wniosek o zezwolenie na operację, certyfikat LUC. Szkolenia NSTS można podzielić na UAVO VLOS i UAVO BVLOS (poza zasięgiem wzroku) i składają się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna szkolenia UAVO VLOS porusza konkretne tematy:

 • przygotowanie do lotu – przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 • obsługa naziemna – przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 • ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 • nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych – na kurs praktyczny jest często oferowany wynajem drona.

Placówki organizujące szkolenia oferują szkolenie teoretyczne online, natomiast druga część kursu to indywidualne zajęcia praktyczne w terenie, po których następuje egzamin.

Szkolenia UAVO VLOS

Kurs UAVO VLOS (Visual Line of Sight) dotyczy operacji bezzałogowego drona w zasięgu wzroku. Dla pilota drona najczęściej jest brany pod uwagę scenariusz NSTS 01, rzadziej NSTS 02.

Uprawnienia

Scenariusz NSTS 01

 • NSTS-01 – obejmują loty dronami o masie startowej mniejszej niż 4 kg
 • z obserwatorem lub nie, w zasięgu wzroku (VLOS)
 • latanie z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób postronnych i mienia do 12om
 • możliwość latania w trybie FPV do 500m od pilota bezzałogowego statku powietrznego i do wysokości 50 m.

Scenariusz NSTS 02

 • NSTS-02 – uprawniają do lotów dronami o masie do 25 kg
 • możliwość latania w zasięgu wzroku (VLOS)
 • tylko w kategorii MR – multirotor (np. DJI Matrice 300 RTK, Matrice 600).

Szkolenia UAVO BVLOS

Ten kurs operatora drona niesie za sobą wiele korzyści dla specjalistów. Uzyskany dzięki niemu certyfikat uprawnia pilota drona do lotów przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego poza zasięgiem wzroku do 4kg lub do 25 kg. Szkolenie jest zgodne z programem ULC oraz najwyższymi światowymi standardami DJI, kurs UAVO BVLOS jest idealnym rozwiązaniem dla osób oraz firm, które chcą wykonywać loty w celach komercyjnych. Opracowany materiał przygotuje operatorów dronów do egzaminu państwowego.

Uprawnienia

Scenariusz NSTS 05

 • NSTS-05 – uprawnia do wykonywania lotów BVLOS dronami o masie startowej mniejszej 4 kg
 • w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Scenariusz NSTS 06

 • NSTS-06 – umożliwia loty w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight) dronami o wadze do 25 kg
 • w odległości nie większej niż 2 km od operatorów bezzałogowych systemów powietrznych.

Uzyskanie certyfikatu przez pilota drona pozwala uzyskać zgodę Prezesa ULC na wykonywanie lotów powyżej 120 metrów. Szkolenie praktyczne realizowane jest przez doświadczonych instruktorów, a materiały szkoleniowe są opracowane na podstawie wytycznych ULC.

Szkolenia warsztatowe

Szkolenia warsztatowe są skierowane do osób pragnących rozwijać swój warsztat filmowo-dronowy z najlepszymi ekspertami. Jeśli operatorowi drona zależy na profesjonalnym poziomie lub chce robić jeszcze lepsze ujęcia i mieć jeszcze wyższe umiejętności. To takie szkolenia są właśnie to zapewnią. Takie szkolenia to ciekawe urozmaicenie oferty, z której mogą korzystać pasjonaci i amatorzy.

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne mają na celu rozwinięcie umiejętności, podniesienie kwalifikacji i zwiększenie możliwości swoich i swojego drona. Szkolenia poruszają kwestie z różnych dziedzin, na przykład mogą dotyczyć wykorzystywania dronów wyposażonych w system mobilnego laboratorium SOWA, służącego do wykrywania i identyfikacji źródeł emisji smogu i zanieczyszczeń, lub szkolenie o dronach z kamerami termowizyjnymi i działania typu SAR, które wykorzystuje się w misjach poszukiwawczo–ratunkowych osób zaginionych.

Zaświadczenie ukończenia kursu

Po zakończonym kursie i egzaminie kursant lub podmiot, w którym przeprowadzano test wysyła do Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie ukończenia kursu i uzyskania kwalifikacji do lotów w wybranej kategorii. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawiają się na profilu pilota. Certyfikat kompetencji jest ważny przez pięć lat.

Jeszcze zastanawiasz się czy warto?

Zależnie od swoich potrzeb operator drona zyska uprawnienia, które pozwolą na realizację swoich projektów, użyteczną wiedzę, która nigdy nie wiadomo kiedy się przyda i możliwości do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Warto też wspomnieć o benefitach jakie kursant zyskuje po kursie, często jest to wparcie merytoryczne po ukończonym kursie, zniżki na sprzęt lub rabat na serwis dronów.

Gdzie zapisać się na szkolenie UAVO VLOS i UAVO BVLOS?

Flyandfilm jest podmiotem upoważnianym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do przeprowadzania szkoleń i egzaminów UAVO VLOS i UAVO BVLOS. Kursy prowadzone są w jedynym z pierwszych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Cenimy sobie jakość i profesjonalizm. Solidnie szkolimy każdego kandydata na operatora drona od podstaw. Tysiące zadowolonych kursantów mówią same za siebie. Jeśli chcesz nauczyć się latać dronem jak zawodowiec skontaktuj się z nami!

Ile kosztuje kurs pilota drona?

Aktualne ceny szkoleń można sprawdzić tutaj.