FAQ - Kursy UAVO i egzaminy

Dla kogo są kursy UAVO VLOS i UAVO BVLOS

Zgodnie z prawem, osoby, które wykorzystują drony w celach komercyjnych, zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO. Na kursach pod okiem instruktorów, można zdobyć wiele pożytecznej wiedzy i umiejętności, dlatego – choć prawo do tego nie zobowiązuje – kursy rekomendujemy każdej osobie, która wykorzystuje drona nawet tylko w celach rekreacyjnych. Po szkoleniu na pewno będziesz się czuł pewniej, a dodatkowo będziesz latał bezpieczniej.

Ponadto na bazie nowych przepisów, osoby bez świadectwa kwalifikacji nie mogą operować dronem o wadze powyżej 600g, w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań i 30 metrów od osób i rzeczy nie będących pod dyspozycją osoby sterującej. Wobec tego loty większością popularnych urządzeń w ogromnej części miast, a nawet wsi, są po prostu nielegalne.

Jakie wymagania muszę spełnić, by przystąpić do egzaminu na UAVO VLOS I UAVO BVLOS?

  • być osobą pełnoletnią
  • złożyć wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (DJI Academy pomaga w wypełnieniu wniosku)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań, wydane przez lekarza orzecznika (patrz niżej: badania może zorganizować DJI Academy tuż przed rozpoczęciem kursu)
  • dowód wykupienia polisy OC na loty dronami (patrz niżej: dostarcza DJI Academy w imieniu kursanta)
  • potwierdzenie wpłat na egzaminy oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO (patrz niżej: dostarcza DJI Academy w imieniu kursanta)

Czym się różni VLOS I BVLOS?

Zakresem uprawnień. VLOS uprawnia do operowaniem bezzałogowym statkiem powietrznym o wadze do 25 kg w zasięgu wzroku, natomiast BVLOS uprawnia do pilotowania takiego samego urządzenia, ale poza zasięgiem wzroku.

Czy zdając egzamin BVLOS automatycznie nabywam uprawnienia, które nabyłbym przy zdaniu VLOS?

Tak.

Jak wygląda kurs VLOS i BVLOS?

Kurs VLOS trwa 3 dni, natomiast BVLOS 5 dni. Podczas nich realizowany jest pełny program szkolenia według wytycznych ULC, którego opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu państwowego na odpowiednie świadectwo kwalifikacji. Przebieg kursu uzależniony jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych, jednak instruktorzy próbują w maksymalnym stopniu przeprowadzić proces szkolenia według poniższego harmonogramu:

Zajęcia trwają od 9 do 18, z przerwą na obiad w jednej z okolicznych i klimatycznych restauracji.

Dzień 1:
Tylko dla osób, które zleciły organizację badań lekarskich DJI Academy:

O 8.00 spotkanie pod siedzibą DJI Academy – w. Wszyscy uczestnicy przewożeni są na umówione przez DJI Academy spotkanie do lekarza orzecznika. Po badaniach kursanci zabierani są na obiad i około godz. 14 rozpoczynają się zajęcia teoretyczne. Na nich pojawiają się już wszyscy kursanci, także ci, którzy badania lekarskie organizowali na własną rękę. Zajęcia trwają do wieczora.

Dzień 2-3 (oraz 4 przy kursie na BVLOS)
Dalsza realizacja programu szkolenia, według wytycznych ULC oraz polityki DJI w cyklu: do południa teoria, przerwa obiadowa, po południu praktyka. Ogromny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które odbywają się w różnych warunkach i otoczeniu, a także na zagadnienia prawne, nawigacyjne i związane z bezpieczeństwem. Przy zajęciach na BVLOS uczestnicy przewożeni są przez bus DJI Academy do wydzielonej strefy pod Warszawą, co daje bezpieczne warunki to nauki sterowania dronami poza zasięgiem wzroku

Dzień 4 (VLOS) / Dzień 5 (BVLOS)
Egzamin Państwowy. W przypadku złych warunków atmosferycznych egzamin przekładany jest na inną datę.

Jak przebiega egzamin?

Egzamin rozpoczyna się kontrolą dokumentów przez egzaminatora. Następnie egzaminator przechodzi do omówienia przebiegu egzaminu. Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną, składającą się z 60 pytań (test jednokrotnego wyboru). Każde 12 pytań przypada na jeden z pięciu bloków:

  • Podstawy prawa lotniczego,
  • Człowiek jako pilot i operator UAV,
  • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne (12 pytań),
  • Zasady wykonywania lotów,
  • Moduł 5 zależny od kategorii bezzałogowego statku powietrznego

Na każdy z bloków trzeba udzielić przynajmniej 9 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które zdadzą egzamin teoretyczny, przechodzą do zdawania egzaminu praktycznego. Egzaminator wskazuje zadanie i figury, którą ma wykonać egzaminowany.

Czy muszę na szkolenie i egzamin przyjść z własnym sprzętem?

Nie! Jesteśmy jedynym i oficjalnym ośrodkiem szkolącym DJI, wobec czego o sprzęt zarówno podczas kursu jak i egzaminu nie musisz się martwić. Na naszym wyposażeniu są Inspire 1. Mamy też pozostały sprzęt marki DJI, który z chęcią ci pokażemy i razem przetestujemy jeżeli tylko będziesz chciał

jesteśmy partnerem
technologicznym
WOŚP
policja straz-graniczn sluzby-bezpieczenstwa traz-pozarna wat instytut-lotnictwa gddkia skanska udt ge pge pkp-cargo pzpn pzu uniwersytet-warszawski

Jesteśmy w rejestrze:

Nasi partnerzy:

DJI
Flir
DJI Academy
Samsung