https://flyandfilm.pl/

Blog

Jak bezpiecznie latać dronem

jak-latac-dronem
DJI Academy / Wiedza

Jak bezpiecznie latać dronem

By korzystać w pełni z możliwości drona w sposób bezpieczny i odpowiedzialny należy na dobry początek zapoznać się przepisami i podstawowymi informacjami, które na pewno wiele ułatwią i pozwolą uniknąć nieprzyjemnych incydentów. Wszystkie zasady dotyczące lotów bezzałogowych statków powietrznych, w tym nowe przepisy obowiązują w całej Unii Europejskiej mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo, a także umożliwić dalszy rozwój bezzałogowych statków powietrznych. Jeśli interesujesz się korzystaniem z dronów profesjonalnie w działalności gospodarczej musisz wziąć pod uwagę, że niezbędna będzie licencja na drona, która nadaje operatorowi kolejne uprawnienia.

Licencja na drona

Licencja na drona, inaczej stare świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO), to wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokument, który jest ważny przede wszystkim dla pilotów wykonujących loty w celach zarobkowych, takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, różnego rodzaju pomiary czy loty badawcze. Obecnie nazywa się to – certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w lotach w kategorii szczególnej.

Urząd Lotnictwa Cywilnego posiada szczegółowy rejestr wraz z uprawnieniami VLOS, BVLOS oraz INS. Ważne jest by pilot drona w trakcie operacji posiadał przy sobie ten certyfikat.

Czym jest licencja na bezzałogowy statek powietrzny

Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w lotach w kategorii szczególnej czyli stare Świadectwo UAVO nadaje pilotowi drona uprawnienia na loty w zasięgu wzroku VLOS, poza zasięgiem wzroku BVLOS oraz INS- czyli szkolenie instruktorskie. Certyfikat nadany operatorowi BSP z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwala na bardziej zróżnicowane loty, nad zgromadzeniami, nad terenami zabudowanymi i na innych wysokościach. Warto rozważyć szkolenie, by w przyszłości realizować wymarzone projekty oraz rozwijać swoje umiejętności nawet do użytku prywatnego.

Czy można latać dronem bez zezwoleń?

Licencja na drona nie jest wymagana podczas lotów BSP, jeśli waga bezzałogowego statku powietrznego nie przekracza 250 g i dron nie jest wyposażony w kamerę

– w takich okolicznościach może być traktowany jako zabawka (o ile nie ma ostrych krawędzi). Loty są możliwe tylko w kategorii otwartej i nie mogą odbywać się nad zgromadzeniami i terenami zamieszkałymi. Mogą się wznieść maksymalnie na 120 m wysokości, ale muszą pozostać pod stałym kontaktem wzrokowym z pilotem. Pilot drona musi mieć ukończony 16 rok życia.

Co grozi za latanie dronem bez licencji

Zgodnie z Prawem Lotniczym: „Kto wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji, lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku”.

Kary za latanie dronem bez uprawnień

W znowelizowanej ustawie o prawie lotniczym kary za naruszenie przepisów wahają się od 350 zł do nawet 15 tysięcy. By uniknąć tak nieprzyjemnych konsekwencji warto zapoznać się z przepisami, rozważyć chociażby podstawowe szkolenie w kategorii otwartej, gdzie kursy A1 i A3 są bezpłatne i odbywają się online. Szkolenia A2 wymagają dodatkowego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez uznany podmiot. Taki krok równocześnie da uprawnienia na zupełnie inne działania niż dotychczasowe loty rekreacyjne czy sportowe.

Prawo jazdy – dron

Prawo jazdy na drona to nic innego jak świadectwo operatora drona, obowiązkowa rejestracja wszystkich posiadaczy dronów powyżej 250 g na stronie ULC i zaliczenie darmowego szkolenia ukończonego testem w formie online. Jeśli dron jest poniżej tej wagi, ale posiada kamerę, także jego właściciel jest zobowiązany do tej procedury.

Gdzie można latać dronem

Przestrzeń, w której piloci dronów i modeli latających mogą wykonywać swoje operacje zależy od ukończonych szkoleń. Przypominamy, że inne wymogi dotyczą operacji bezzałogowym statkiem powietrznym w kategorii otwartej, a inne w kategorii szczególnej. Kategoria otwarta ma najniższy stopień ryzyka, dlatego osoby nieposiadające licencji zyskują w niej możliwość latania dronem o masie mniejszej niż 250 g przy A1. Najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej odległości od osób postronnych i zgromadzeń oraz terenów zabudowanych. Nie wolno narażać innych osób czy zwierząt na niebezpieczeństwo lub ryzyko związane z kontaktem z dronem. Zabronione są loty w przestrzeni lotnisk oraz budynków rządowych. W przypadku jeśli pilot drona nie posiada uprawnień do lotów BVLOS należy być w stałym kontakcie wzrokowym ze swoim BSP. Znajomość i stosowanie się do przepisów w dużym stopniu zapewnia bezpieczeństwo lotu.

W kategorii otwartej wyróżniamy trzy podkategorie gdzie:

A1 – dopuszcza przelot nad osobami postronnymi – z pewnymi ograniczeniami – ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób;

A2 – zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób, minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu;

A3 – zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia, operacje BSP mogą odbywać się w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.

W kategorii szczególnej:

NSTS-01 – obejmują loty dronami o masie startowej mniejszej niż 4 kg

  • z obserwatorem lub nie, w zasięgu wzroku (VLOS)
  • latanie z zachowaniem odległości od osób postronnych i mienia do 12om
  • możliwość latania w trybie FPV do 500m od pilota bezzałogowego statku powietrznego i do wysokości 50 m;

NSTS-02 – uprawniają do lotów dronami o masie do 25 kg

  • możliwość latania w zasięgu wzroku (VLOS)
  • tylko w kategorii MR – multirotor (np. DJI Matrice 300 RTK, Matrice 600);

NSTS-05 – uprawnia do wykonywania lotów BVLOS dronami o masie startowej mniejszej 4 kg

  • w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego;

NSTS-06 – umożliwia loty w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS) dronami o wadze do 25 kg

  • w odległości nie większej niż 2 km od operatorów bezzałogowych systemów powietrznych.

Latanie dronem w mieście

By wykonywać operacje z udziałem drona w mieście, należy na początku zapoznać się z ewentualnymi dodatkowymi, lokalnymi przepisami i ograniczeniami. Pomocna dla każdego pilota drona może być aplikacja DroneRadar, koordynuje ruch bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. Pilot powinien zachować rozwagę i uważać na prywatne posesje, na których wtargnięcie może zostać potraktowane jako naruszenie prawa.

Loty modelem latającym lub dronem mogą odbywać się, tylko w odległości 100 m w poziomie od zgromadzeń ludzi i zabudowy i w odległości 30 m w poziomie od osób, pojazdów i budynków. W gęsto zabudowanych miastach obowiązują strefy ograniczone (R) i w przypadku dronów istnieje możliwość latania w tej przestrzeni, ale operacje wymagają odpowiedniego zezwolenia. Taki lot musi zostać zgłoszony, potwierdzony i określony dodatkowymi warunkami.

Jak zrobić uprawnienia na drona

Każdy kto posiada drona o masie wyższej niż 250 g, lub lżejszego, ale z wbudowaną kamerą jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie urzędu lotnictwa cywilnego jako operator drona i pilot bezzałogowych statków powietrznych. Numer operatora powinno się umieścić na każdym posiadanym dronie. By latać dronem o takiej charakterystyce, należy przejść darmowe szkolenie i następnie przystąpić do egzaminu online. Certyfikat po tym i kolejnych szkoleniach pozwala na wykonywanie operacji z konkretnego typu na terenie Unii Europejskiej.

Rodzaje uprawnień bezzałogowych statków powietrznych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje uprawnień UAVO, zaliczają się do nich loty VLOS i loty BVLOS. Są to uprawnienia na komercyjne loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, zgodne przepisami UE. W dużym skrócie by nabyć Świadectwo UAVO czyli certyfikat kompetencji pilota należy przejść szkolenie, w którym między innymi w jasny sposób zostaną przedstawione nowe przepisy dotyczące operatora i pilota drona. Na kurs składa się część teoretyczna i praktyczna zakończone egzaminami. Takie szkolenia często odbywają się w formie online.

Visual Line of Sight – w zasięgu wzroku ze statkiem

UAVO VLOS nadaje uprawnienia do lotów statkiem powietrznym w takich warunkach i takiej odległości, kiedy pilot lub jeden z obserwatorów jest w stanie utrzymywać kontakt wzrokowy z BSP. Kontakt utrzymywany jest w celu kontroli położenia drona w przestrzeni powietrznej oraz by zapewnić bezpieczną odległość od innych przeszkód, osób i zwierząt.

Beyond Visual Line of Sight – poza zasięgiem wzroku

UAVO BVLOS niesie za sobą wiele korzyści dla wszelkich specjalistów. Uzyskany dzięki niemu certyfikat uprawnia pilota drona do lotów przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego poza zasięgiem wzroku do 4kg lub do 25 kg. Szkolenie UAVO BVLOS jest idealnym rozwiązaniem dla osób oraz firm, które chcą wykonywać loty specjalistyczne, operacyjne i automatyczne.

Kto je wydaje

Uprawnienia są nadawane z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Warto w przyszłości podczas swoich operacji zawsze mieć przy sobie dokumenty potwierdzające w razie ewentualnej kontroli. Po zakończonym szkoleniu kursant lub podmiot, w którym przeprowadzano test wysyła do Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie ukończenia kursu i uzyskania kwalifikacji do lotów w wybranej kategorii. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawiają się na profilu pilota. Certyfikat kompetencji jest ważny przez pięć lat.

Gdzie je zrobić

Wykaz szkoleń UAVO. Cena uprawnień na drona różni się w zależności od rodzaju licencji oraz trybu nauki, który może mieć charakter stacjonarny grupowy, stacjonarny indywidualny albo odbywać się online.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach naszych szkoleń na drona w DJI Academy?