https://flyandfilm.pl/

Blog

Opis zasad wykonywania lotów BSP w kategorii “otwartej” z podziałem na klasy A1 i A2

A2 szkolenie dronowe kategoria otwarta DJI Academy
DJI Academy / Wiedza

Opis zasad wykonywania lotów BSP w kategorii “otwartej” z podziałem na klasy A1 i A2

 

W poniższym artykule wyjaśniamy zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (drony) w kategorii “otwartej” z opisem podkategorii A1 i A2, A3.

W obrębie kategorii „otwartej” posiadamy trzy podkategorie: A1, A2 i A3, w zależności od ograniczeń operacyjnych, wymogów, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych.

Obecnie wiele się mówi o okresie przejściowym i o tym, że ciągle jest ‘wydłużany’. Spowodowane jest to szeregiem różnych czynników, ale przede wszystkim brakiem precyzyjnych wytycznych co do klas C i możliwości zakupu takiego sprzętu na rynku. Dlatego bez obaw można już dzisiaj nabyć nowy sprzęt i używać go przez kolejne lata. 

w ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/425
z dnia 14 marca 2022 r czytamy za to, że “normy zharmonizowane dotyczące wymogów mających zastosowanie do systemów bezzałogowych statków powietrznych klas C0–C6, niezbędne do eksploatacji w kategorii „otwartej” lub w ramach scenariuszy standardowych, jak również jednoznaczna zdalna identyfikacja będą dostępne dopiero w połowie 2023 r.”

Najważniejsza informacja to, że okres przejściowy obowiązuje teraz do 1 stycznia 2024r.

Przypominamy najważniejsze zasady wykonywania lotów w kategorii otwartej w okresie przejściowym:

Maksymalna wysokość lotu dronem nie może przekroczyć 120 m. Podczas lotu musisz zachować: 

 • „bezpieczną” odległość odległość od innych osób,  
 • lot nie przebiega nad zgromadzeniami osób, 
 • bezzałogowy statek powietrzny nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych innych materiałów.
 • zabronione są przeloty w pobliżu lub w granicach obszarów, na których trwają działania ratownicze.

Ok, ale jak odnaleźć się w której klasie chce wykonać lot? Z pomocą idzie PAŻP i tabela opublikowana na ich stronie internetowej:

Pozostałe zasady wykonywania lotów opisane są w wytycznych Prezesa ULC, zachęcamy do zapoznania się: Wytycznych nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r.

 Wiemy już co trzeba zrobić, aby wykonywać loty w kategorii “Otwartej”, ale czy mój dron pasuje do A1, A2 czy A3? 

Dzielimy obecnie to tak:
 

Podkategoria A1:

Loty dronami w okresie przejściowym, tj. do 1 stycznia 2024 r. dronami bez nadanej klasy o masie startowej poniżej 250 g, muszą być wykonywane w taki sposób, że: 

 • pilot BSP nie wykonuje lotu nad zgromadzeniami osób 
 • w przypadku nieprzewidzianego przelotu nad osobami postronnymi, pilot BSP ogranicza w możliwie największym stopniu czas, przez jaki bezzałogowy statek powietrzny przelatuje nad tymi osobami.
 • Obowiązek ukończenia szkolenia online i zaliczenie testu online z wiedzy teoretycznej.;

Podkategoria A2:

Loty dronami w okresie przejściowym, tj. do 1 stycznia 2024 r. dronami bez nadanej klasy o masie startowej poniżej 2 kg, muszą być wykonywane w taki sposób, że:
 • Zakaz wlatywania nad osoby postronne i zgromadzenia osób;
 • Minimalna odległość pozioma od osób postronnych i zabudowy to 50 m;
 • Obowiązek ukończenia szkolenia online i zaliczenie testu online z wiedzy teoretycznej oraz zdania egzaminu w ‘ośrodku szkoleniowym’;
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że obecnie produkowane drony nie spełniają wymogów dla A2, skoro nie posiadają ” Świadomość przestrzenna/zdalna identyfikacja”. Zgodnie z informacją ze strony PAŻP “UWAGA! W chwili obecnej nie ma dronów latających w podkategorii A2.”
 

Podkategoria A3:

Loty dronami w okresie przejściowym, tj. do 1 stycznia 2024 r. dronami bez nadanej klasy o masie startowej poniżej 25 kg, muszą być wykonywane w taki sposób, że: 

 • Zakaz wlatywania nad osoby postronne i zgromadzenia osób;
 • Minimalna odległość pozioma od osób postronnych i zabudowy to 150 m;
 • Obowiązek ukończenia szkolenia online i zaliczenie testu online z wiedzy teoretycznej.;

OK! Mam drona powyżej 250 gramów i chcę wykonać lot bliżej niż 50 metrów od zabudowań, jak to zrobić?

I tu odpowiednie staje się szkolenie NSTS i lot w kategorii szczególnej.

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami a pomożemy wybrać najodpowiedniejsze szkolenie do Twoich potrzeb –  Kontakt

Telefon: 881 726 648
szkolenia@flyandfilm.pl

Nasze szkolenia dronowe – LINK

A2 szkolenie dronowe kategoria otwarta DJI Academy

SZKOLENIE TEORIA I PRAKTYKA ZAKOŃCZONE EGZAMINEM W KAT. OTWARTEJ A225